Zamów z montażem

Zapraszamy do składania zapytań na montaż płyt gumowych.

Współpracujemy ze sprawdzonym i rzetelnym wykonawcą, który prowadzi instalację płyt gumowych w budynkach (np. w siłowniach, klubach fitness) oraz kompleksowe wykonanie placów zabaw (montaż naszych nawierzchni, przygotowanie terenu – wykonanie podbudowy, instalacja obrzeży, itd.). Przed wysłaniem formularza do wyceny usługi prosimy o kontakt w celu ustalenia skali przedsięwzięcia oraz wyboru właściwego rodzaju nawierzchni.

 • kalkulacje montażu dokonujemy dopiero po zaakceptowaniu ceny oraz warunków dostawy naszych produktów
 • usługę wykonujemy przy powierzchni minimalnej 100 m²

Rzetelne uzupełnienie poniższego formularza pozwoli oszczędzić czas i szybciej przygotować propozycję.

Bezpieczna nawierzchnia LIVEFLOORING - montaż płyt gumowych SBR


  Czy zapytanie dotyczy samego montażu nawierzchni (np. wyposażenie siłowni w budynku, ułożenie mat na placu zabaw), czy robót ziemnych (np. wykonanie podbudowy pod plac zabaw, instalacja obrzeży poprzedzająca montaż płyt)?


  Dokładny adres dostawy nawierzchni oraz miejsce wykonania usługi (kod pocztowy i miejscowość). Montaż na zewnątrz czy wewnątrz? Jeśli w budynku - które piętro? czy jest winda?


  Czy jest łatwy dojazd do miejsca wyładunku / montażu? W przypadku robót ziemnych - czy jest swobodny dojazd dla ciężarówki i koparko ładowarki? Jeśli nie - np. konieczne jest wyładowanie palet z towarem 100 m² od miejsca docelowego - proszę to uwzględnić.


  Na jakiej podbudowie / nawierzchni ma być wykonywany montaż (np. kruszywo, wylewka betonowa, podłoga, panele, itp.)?


  Jaki jest kształt placu / pomieszczenia, w którym ma być ułożona nawierzchnia? Czy jest to prosta figura np. kwadrat / prostokąt, czy bardziej skomplikowany kształt? Czy są filary, zamontowane urządzenia / zabawki lub inne elementy wymagające obróbki?


  Co zakańcza pomieszczenie / plac zabaw (obrzeża betonowe, obrzeża gumowe, ściany, itp.)? W przypadku placów zabaw wymagane są krawężniki, których instalacja musi odbyć się przed montażem płyt.


  Czy mogą być jakieś trudności w wykonaniu montażu (np. wąski dojazd, różnice w poziomach podbudowy / podłogi, trudności terenowe, potrzeba rozebrania ogrodzenia / płotu, itp.)?


  Pozostałe uwagi, zalecenia, itp.


  Projekty, rzuty, zdjęcia. Wszystko, co może pomóc w ocenie przedsięwzięcia. Limit 5 MB na plik.