WYKAZ KOLORÓW RAL

Kolory RAL PlayFLEX

Z jakich materiałów powstaje nawierzchnia wylewana PlayFlex?

  • środki impregnująco-gruntujące
  • dedykowane kleje, także te o zwiększonej odporności na UV
  • granulat SBR (baza)
  • granulat EPDM (warstwa wierzchnia)

Jak użytkować i konserwować nawierzchnię poliuretanową PlayFlex?

  • zamiatanie w celu usuwania śmieci i liści
  • okresowe mycie wodą pod ciśnieniem
  • środki biobójcze (maks. 1 raz w ciągu roku, po uprzedniej konsultacji)
  • zakaz używania rozpuszczalników do czyszczenia powierzchni